Дейност

Район "Басарбово"

Добив и производство на млени варовици (креди) в подземен участък (рудник) и цех за преработка в с. Басарбово.
Добив и обработка на блокове от русенски варовик по подземен способ за производство на плочи от русенски варовик в определен диапазон от размери в рудник “Вапцаров”, подземен участък “Изгорелица” с. Басарбово, общ. Русе – архитектурни елементи и плочи за външно облицоване.

Район "Тетово"

Кариера “Тетово” с. Тетово, община Русе – трошенно-каменни фракции за основи на пътна настилка , скална маса за укрепване на брегови ивици, свлачища.

Район "Топчии"

Кариера “Топчии” с. Топчии, община Разград – трошенно-каменни фракции за основи на пътна настилка , скална маса за укрепване на брегови ивици, свлачища.

Район "Балчик"

Добив и обработка на органогенен варовик по открит способ за производство на облицовъчни плочи и трошено-каменни фракции.
Кариера “Момчил” – заготовки за плочи и трошено-каменни фракции.
Цех “Левски” гр. Балчик – блокчета и плочи за тротоарна настилка и декоративни архитектурни елементи, подходящи за вътрешно и външно облицоване на сгради, фасади и декоративни стени.

Район "Ценово"

Варовик за хидро технически съоръжения.

Район "Батин"

Варовик за хидро технически съоръжения

 

Фирма „Скални материали” АД, гр.Русе, предлага при закупуване на трошено-каменни фракции от район „Тетово”, с.Тетово, обл.Русе, район „Топчии”, с.Топчии, обл.Разград и район „Борово”, кариера „Батин канарите”, общ.Борово, обл.Русе, транспорт за извозване на продукцията.

Фирмена Лаборатория