За нас

Предприятието разработва кариери от варовик в Русенска, Разградска и Добричка област. В тях се произвеждат предимно трошенно-каменни фракции за пътни настилки и ломен камък.

Първоначално предприятието функционира към Министерството на строежите.

Впоследствие се развива и дейността вародобив, която по-късно е ликвидирана поради физическото изхабяване на варовата пещ.

След това се организира ръчен добив на блокове от русенски варовик по подземен начин за производство на разнокаменни изделия и облицовъчни плочи.

История

1948
Предприятието е основано през 1948 година като “Каменни кариери” – гр. Русе.
1967
Предприятието се преименува на ДП “Строителни материали”
През годините последователно са ликвидирани редица малки кариери като “Черешово” и “Пиргово” поради намаляване и преустановяване употребата на ломения камък, а някои от тях, като кариера “Боаза” – гр. Разград, преминават към други фирми.
1970
Предприятието  е производствен клон “Кариерни материали”. Със създаването на Министерство на минералните суровини преминава към него като “Предприятие за добив и обработка на скални материали” /ПДОСМ/. След преминаване и на металургията към Министерството и създаване на стопанските комбинати то е в системата на СК “ДОСОМ” – гара Искър.
1976
Към предприятието се присъединява рудник “Балчик” – гр. Балчик. След това е в системата на Стопанско обединение “Минерални суровини”.
1977
Дейност се установява и в находище “Басарбово”. Механизирана е с каменорезни машини, германско производство.

Сертификати