Новини

О Б Я В А

No ИН-Ц1-001/21.01.2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД има инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Ценово 1“ – варовици за хидротехнически съоръжения, село Ценово, община Ценово, област Русе ”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ценово, кметство Ценово или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

21.01.2021 г.                           

гр. Русе

*****

О Б Я В А

No ИН-Б2-001/21.01.2021

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67/2019 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че „СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ АД има инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в находище „Батин – Канарите 2“ – варовици за хидротехнически съоръжения, село Горно Абланово, община Борово, област Русе”.

Всички, желаещи да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Борово, кметство Горно Абланово или в РИОСВ – Русе, „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

21.01.2021 г

гр. Русе

*****

Ръководството на търговско дружество “Скални материали” АД, град Русе информира всички свои клиенти, че във връзка с предстоящите празници – 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност и 6 май – Гергьовден и Ден на храбростта и Българската армия, продажбите от производствените райнои ще се осъществяват по определен график, както следва:

– в производствен район „Басарбово“ – с.Басарбово, община Русе ще се осъществяват във всички работни дни, след предварителна заявка.

–  производствен район „Тетово“, с. Тетово, община Русе ще работи с клиенти на 11.05.2020г.;

– производствен район „Топчии“, с.Топчии, община Разград ще работи с клиенти на 11.05.2020г.


Ръководството на търговско дружество “Скални материали” АД, град Русе информира всички свои клиенти, че във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.на министъра на здравеопазването на Република България, с която на основание на чл. 63 от Законаза здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България продажбите от производствените райнои ще се осъществяват по определен график, както следва:

– производствен район „Басарбово“ – с.Басарбово, община Русе ще се осъществяват на 30.03.2020 ще работи с намалено работно време до 15:30 часа, а всички останали дни с нормално установеният начин на производство.

–  производствен район „Тетово“, с. Тетово, община Русе ще работи от понеделник до четвъртък с нормално установеният начин на производство.

– производствен район „Топчии“, с.Топчии, община Разград ще работи без промяна на установеният начин на производство.

Настоящият график е в сила от 30.03.2020 г. до 03.04.2020 г.


Ръководството на търговско дружество “Скални материали” АД, град Русе информира всички свои клиенти, че във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.на министъра на здравеопазването на Република България, с която на основание на чл. 63 от Законаза здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България продажбите от производствените райнои ще се осъществяват по определен график, както следва:

-за производствен район „Басарбово“ – с.Басарбово, община Русе ще се осъществяват в дните 16.03.,17.03.,18.03.,19.03, 20.03, 23.03.24.03 и 25.03.2020 и само след предварителна заявка.

– за производствен район „Тетово“, с. Тетово, община Русе и производствен район „Топчии“, с.Топчии, община Разград без промяна на установеният начин на производство.

Настоящият график е в сила от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.


Ръководството на “Скални материали” АД уведомява всички свои клиенти, че производствен район “Тетово” намиращ се в село Тетово,  ще възобнови своята работа на 24.02.2020г.


Ръководството на “Скални материали” АД уведомява всички свои клиенти, че производствен район “Басарбово” намиращ се в село Басарбово, община Русе ще работи и на 29.02.2020г.


Ръководството на “Скални материали” АД уведомява всички свои клиенти, че от 01.02.2020 г. производствен район “Басарбово”, намиращ се в село Басарбово, община Русе ще работи с удължено работно време, както следа от 06:30 до 18:30 часа.


“Скални материали” АД, град Русе, уведомява всички свои клиенти, че в периода 09.11.2019г. – 07.12.2019г. производствен район “Тетово” и производствен район “Топчии” ще работят и в съботните дни с изключение на 23.11.2019г.


“Скални материали” АД, град Русе, уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно чл. 103 от ЗООС, дружеството е класифицирано, като ниско рисково предприятие.
Съгласно разпоредбите на чл.116, ал.1 Ви информираме, че в дружеството е разработена и внедрена система относно аварийното планиране, като всяко заинтересовано лице може да се запознае с плана в централното управление на дружеството в град Русе, всеки делничен от 08:00 до 17:00 часа.


Във връзка с предстоящите празници Великден – Възкресение Христово, 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност и 6 май – Гергьовден и Ден на храбростта и Българската армия дружество “Скални материали” АД, град Русе информира своите клиенти:

До 25.04.2019г.  включително експедиция на продукция от производствените райони на дружеството ще бъде осъществявана в обичайния режим.

В периода от 26.04.2019г. до 06.05.2019г. експедиция няма да се осъществява, като нормална експедиция във всички производствени райони ще се извършва от 07.05.2019г.


Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници дружество “Скални материали” АД, град Русе информира своите клиенти:

До 21.12.2018г. експедиция на продукция от производствените райони на дружеството ще бъде осъществявана в обичайния режим;
За периода от 27.12.2018г. до 29.12.2018г. експедиция ще се извършва само по предварително направени заявки до отдел “Пласмент” в срок до 10.12.2017г. или в съответния производствен район.
След 04.01.2019г. ще бъде осъществявана нормална експедиция във всички производствени райони.

03.12.2018


Предприятие  „Скални материали” АД, гр.Русе, предлага при закупуване на трошено-каменни фракции от район „Тетово”, с.Тетово, обл.Русе, район „Топчии”, с.Топчии, обл.Разград и район „Борово”, кариера „Батин канарите”, общ.Борово, обл.Русе, транспорт за извозване на продукцията. /9.10.2017/


Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници предприятие “Скални материали” АД, град Русе информира своите клиенти:

До 22.12.2017г. експедиция на продукция от производствените райони на дружеството ще бъде осъществявана в обичайния режим;
За периода от 27.12.2017г. до 29.12.2017г. и от 02.01. до 12.01.2018г. експедиция ще се извършва само по предварително направени заявки до отдел “Пласмент” в срок до 15.12.2017г. или в съответния производствен район.
След 15.01.2018г. ще бъде осъществявана нормална експедиция във всички производствени райони.  /30.11.2017/


Уважаеми клиенти,
Дружество “Скални материали” АД, град Русе има удоволствието да Ви предложи своите промоционални цени, на част от номенклатурата си в периода от 01.12 до 10.12.2017г.
Информация може да получите в раздел цени или като се свържете с отдел “Пласмент” на търговско дружество. /1.12.2017/


Уважаеми клиенти,
Поради технологично обслужване и обновяване на мощностите на печатница “Форум” няма да се осъществява обслужване на клиенти в периода от 19 декември 2017г. до 31.01.2018г.
Молим за извинение за причиненото неудобство!
/18.12.2017/