КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ – ФУРАЖНА СУРОВИНА

Основни показатели по БДС 7612-73 

Физико – химични
Съдържание на калций 38.5%
Съдържание на калциев карбонат 97.0%
Съдържание на пепел неразтворима в солна киселина /БДС EN ISO 5985/00/ ≤ 2.00%
Съдържание на пясък 2.00%
Съдържание на летливи вещества  /БДС EN ISO 787-2/01/ 0.30%
Финност на смилане остатък на сито 0.250 mm ≤ 1.00%
 Нежелани субстанции/наредба №21/10.02.06 г./
 As  ≤ 10.00mg/kg
 Pb  ≤ 20.00mg/kg
 Cd  ≤ 10.00mg/kg
Допълнителни показатели
Специфична плътност 2.73g/сm3
Обемно тегло – средно 1.05g/cm3

Тежки метали и солите им не се допускат.

Органолептични показатели
Цвят бял, с лек кремав оттенък
Външен вид прахообразна маса
Вкус и мирис характерен за креда, без страничен горчив вкус и мирис